Indenfor jordarbejde kan vi udføre:

  • Afrømning af muld til vej.
  • Byggemodning af grunde.
  • Udgravning til f.eks. kælder og rørlægning.
  • Terrænregulering.
  • Muldregulering.
  • Kapillarlag til huse, for at sikre mod fugt nedefra.
  • Bundsand.